همزن مغناطیسی

همزن مغناطیسی

همگن سازی مایعات در صنعت و آزمایشگاه ها و انواع همزن ها شامل مکانیکی ، برقی و مغناطیسی صورت می گیرد. همزن مغناطیسی جهت همگن سازی، واکنش پذیری و مخلوط کردن مایعات با ویسکوزیته های مختلف در آزمایشگاه ها و یا کارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.همزن مغناطیسی شرکت آبان رایمند،جهت همگن سازی یکنواخت مایعات در 6 خانه به طور همزمان در انواع آزمایشات به ویژه اندازه گیری BOD در داخل انکوباتور مورد استفاده قرار می گیرد.این دستگاه با ایجاد میدان مغناطیسی و چرخش مگنت غوطه ور در مایع ، همگن سازی مایعات را انجام می دهد.

دسته بندی ها
محصولات