پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک

با توجه به گسترش صنایع در حوزه های مختلفی مانند صنعت آب و فاضلاب،صنایع دارویی و غذایی پمپاژ سیالات با ویسکوزیته مختلف اهمیت بالایی دارد،لازم به ذکر است کاربرد پمپ های پریستالتیک جهت سهولت پمپاژ سیالات افزایش پیدا کرده است.پمپ پریستالتیک ،پمپ جابه جایی مثبت از نوع(Self Priming) می باشد.این پمپ ویژگی هایی همچون دقت و بازده حجمی بالا،توانایی کارکرد به صورت خشک، پمپاژ مواد بسیار سمی و ساینده، عدم آسیب بافت مواد را دارد. 

دسته بندی ها
محصولات