تماس با ما
982166422400+
ایمیل
[email protected]
ساعات های کاری
شنبه تا چهار شنبه: 8-17

محصولات

دتکتور گاز کلر

دتکتور گاز کلر مدل DCL-2 بر اساس اندازه گیری گاز کلر موجود در محیط به وسیله سنسور و مقایسه آن با میزان مجاز استاندارد توسط کارشناسان بهره بردار و بر مبنای الارم هشدار دستگاه در زمان نشت و قطع گاز کلر می باشد. دتکتور گاز مدل DCL-2 قابلیت های متعددی همچون اتصال به سنسورهای دما و کدورت ، راه اندازی سیستم هشدار صوتی و اپتیکی جهت آگاهی محلی از نشت کلر، راه اندازی خنثی ساز و فن هواکش به منظور خنثی سازی و تخلیه گاز کلر نشت شده و ارسال پیام کوتاه برای مسئولین و کارشناسان بهره بردار را دارد.

دسته بندی ها
-
© 2021 Abanraymand All Rights Reserved