دستگاه نمونه بردار پرتابل

دستگاه نمونه بردار ثابت

نمونه بردار اتوماتیک آب و فاضلاب،منطبق بر استاندارد های نمونه برداری،استقرار در موقعیت های استراتژیک

نمونه بردار پرتابل

دستگاه نمونه بردار پرتابل

نمونه بردار اتوماتیک آب و فاضلاب،منطبق بر استاندارد های نمونه برداری،سهولت جا به جایی توسط اپراتور

دستگاه الکترولیز نمک طعام

دستگاه الکترولیز نمک طعام

گند زدایی آب و فاضلاب بر مبنای تولید محلول مولتی اکسیدان

پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک

پمپ جا به جایی مثبت از نوع self-priming به منظور پمپاژ مواد با ویسکوزیته مختلف دارای دقت و بازده حجمی بالا و قابلیت کارکرد به صورت خشک

همزن مغناطیسی

همزن مغناطیسی

همگن سازی مایعات،استفاد در انکوباتور،قابلیت استفاده در BOD متر مارک LOVIBOND مدلBD600

بست ویکتالیک

بست ویکتالیک

قطعه ی مکانیکی به منظور اتصال لوله ها،بدون نیاز به جوش باز و بسته شدن آسان با ایمنی بالا

دکتکور گازکلر

دکتور گاز کلر

شناسایی مقادیر گاز کلر غیرمجاز موجود در محیط و ایجاد اعلان و پیام هشدار